onsdag den 22. august 2007

Dramatik i københavnsk politik

Ritt i problemer, Geertsen går, Jelved spøger.

Bragt i Bryggebladet nr 12. den 22. august 2007

Den politiske forårssæson sluttede dramatisk, da den socialdemokratiske veteran og tidligere socialborgmester Winnie Larsen-Jensen smækkede med døren og forlod S-gruppen på rådhuset.
Dramatikken i københavnsk politik er ikke blevet mindre, hvor det fortsat fyger med skældsord fra oppositionen mod Ritt Bjerregaard, der til gengæld sidder mere sikkert nu end nogensinde.

Ritt løb fra valgløfte
De fleste regnede så med en rolig sommer, men sådan skulle det ikke gå. For Ritt Bjerregaard benyttede københavnernes ferie til at gøre noget ved sin politiske akilleshæl, nemlig ved at lægge afstand til sit bombastiske valgløfte om 5000 billige boliger ved sidste kommunalvalg.
Midt i juli måned meddelte Ritt Bjerregaard, at hun faktisk aldrig havde lovet 5.000 boliger til en månedlig husleje på 5.000 kr. over 5 år.
Ritt sagde nu, at hendes ret konkrete udmelding under valget mere skulle tolkes som en hensigtserklæring om at ville arbejde for billige boliger.
Medierne og oppositionspolitikerne kastede sig som frådende hunde over overborgmesteren. Selv de radikales gruppeformand Manu Sareen kunne ikke nære sig for at påpege, at han faktisk også havde opfattet det som om, at Ritt Bjerregaard i sin tid rent faktisk havde udstedt et valgløfte.
Med andre ord: De radikales troværdighed skulle ikke lide under, at Ritt render fra sit valgløfte. Flere målinger viste i øvrigt at københavnerne havde opfattet Ritts »hensigtserklæring« som et valgløfte, der skulle tages bogstaveligt.
Til trods for Ritts taktiske retræte må man forvente, at oppositionen og pressen fortsætter med at omtale billigboligerne, som »Ritts uopfyldte valgløfte«.
I august måned tog »Fonden for Billige Boliger« i øvrigt de førstespadestik til de første 12 billig-boliger i »Karens Minde« ved Kgs. Enghave. Følg udviklingen på www.billigeboliger.dk

Ny Venstre-leder
Her i august meddelte Venstres kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen pludselig, at han efter seks år på posten helt forlader dansk politik allerede fra årsskiftet.
Bryggeboen vil prioritere sin familie og en karriere helt uden for politik, lød det.
Dermed skulle Venstre også finde en anden politisk leder, der er i stand til at samle oppositionen til højre for Ritt Bjerregaards fasttømrede alliance bestående af S, R og SF.
Forrige mandag holdt Venstre gruppemøde, der endte med at gruppen enstemmigt pegede på Pia Allerslev (35), der nu tager over efter Geertsen.
Det var faktisk ventet, at gruppeformanden Martin Hirsch også var interesseret i at blive borgmester, men han valgte i stedet at bakke Allerslev op.
Dermed slipper Venstre for intern uro frem mod næste valg. Det bliver der nok også brug for med denne ret ukendte frontfigur. Venstres nye leder har også allerede nu været ude og afvise al snak om at vælte Ritt Bjerregaard ved næste kommunalvalg i 2009. Det kan overborgmesteren formentlig kun være tilfreds med.
Pia Allerslev boede i øvrigt nogle år i Axel Heides Gade, men flyttede i februar fra Bryggen til Vanløse. Hun er i dag Venstres medlem af kommunens Børne- og Ungdomsudvalg, er desuden vellidt – også af politiske modstandere, der opfatter hende som en dygtig politisk håndværker.

Pludselig spareplan
Sæsonens første store politiske aftale blev forleden indgået på rådhuset, da børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) kunne præsentere et stort forlig på skole- og daginstitutionsområdet.
Essensen er, at kommunen vil effektivisere driften, det vil sige spare penge ved at sammenlægge 97 daginstitutioner og 12 skoler. Dertil kommer, at enkelte skoler og daginstitutioner lukkes helt. Til gengæld vil kommunen bruge en lille milliard kr. på renovering, nybyggeri og ombygninger.
Aftalen er også interessant, fordi der nu er fundet en løsning på det gigantiske underskud på 278 millioner kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der i lang tid har været kommunens store smertensbarn.
Dette underskud blev opbygget i forrige valgperiode under den daværende borgmester Per Bregengaard (Enhedslisten), men skyldes til dels også, at Økonomiudvalget, hvor alle de øvrige partiers topfolk sad, længe havde underfinansieret området.
Hullet bliver med den brede aftale lukket ved at finde pengene to steder. Udvalget skal selv finde 120 millioner kr. på dets eget budget, mens resten af pengene (158 millioner kr.) tages direkte af kommunekassen. Bag forligsaftalen står byens »regeringspartier«: Socialdemokraterne, SF og de radikale.
De borgerlige partier VKO havde faktisk accepteret hele forliget, men de kom ikke med i aftalen, fordi Ritt Bjerregaard insisterede på, at aftaleparterne mere eller mindre skulle binde sig til at finde pengene til forliget i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
Det ville især de konservative ikke være med til, fordi politikerne endnu ikke kender kommunens økonomiske situation til bunds. De konservative blev rasende på Ritt Bjerregaard, som de beskyldte for at køre sit eget løb og for helt bevidst at holde de borgerlige partier ude af aftalen.
Det er forventningen, at S-SF-R sammen laver en aftale om kommunens budget for 2008. De øvrige partier bliver formentlig tilbudt at tilslutte sig aftalen eller dele af aftalen. Deadline for budgetforhandlingerne er 19.oktober, hvor Borgerrepræsentationen skal stemme om kommunens budget for 2008, der samlet lyder på 37 milliarder kr.

Jelved til København?
I sidste uge kom det frem, at radikale græsrødder arbejder for, at den tidligere leder Marianne Jelved stiller op ved valget til Københavns Borgerrepræsentation i 2009.
Idéen er, at hun skal »hjælpe med at styre« den radikale gruppe, det vil sige være en slags støttepædagog for miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam, der bredt opleves som en politisk katastrofe. Bondam selv udtalte sig i øvrigt i begejstrede vendinger om at have Jelved med som trækplaster på den radikale liste.
»Jelved i BR« er dog næppe Bondams egen idé, men udviklet af radikale, der bekymrer sig for partiets fremtid, når gruppeformanden Manu Sareen forlader BR, hvis han som ventet vælges til folketinget. De tiltror ikke Bondam de nødvendige evner til at sikre de radikale en egen politisk profil.
Måske er idéen med Jelved også tænkt ind som led i en langsigtet radikal plan om at bryde socialdemokraternes dominans og førstefødselsret på den lange bane?
Der spekuleres i hvert fald i, om de radikale i virkeligheden ser en mulighed for, at Jelved som eventuel spidskandidat for partiet i 2009 kan trække tilstrækkeligt med stemmer væk fra Ritt Bjerregaard. Derved kunne Jelved bringe sig i en position, hvor de radikale kan stille med en overborgmester på VKO’s stemmer.
Tager man udgangspunkt i valgresultatet i 2005 og lægger VKO-partierne og de radikales mandater sammen, så giver det 21 mandater. Kan Jelved ved valget i 2009 – alt andet lige – flytte fire socialdemokratiske mandater til de radikale, så kan hun blive overborgmester, hvis VKO vil det.
Centrale kilder i Venstre er varmt stemt for tanken om at lægge stemmer til en radikal overborgmester. Venstres leder konstaterer foreløbigt, at det er en »interessant« tanke, men indtil videre har Jelved afvist spekulationerne om fremtiden, formentligt fordi hun stadig er folketingskandidat.
I modsætning til situationen da Ritt Bjerregaard valgte at gå ind i københavnsk politik, så bliver det ikke nødvendigt for Jelved at flytte folkeregisteradresse. For hun bor skam allerede i København.

NB. Klummen blev færdig-skrevet søndag inden Klaus Bondam i Politiken meldte ud, at han trækker sin uforbeholdne støtte til billige boliger på Kløvermarken tilbage. red.