søndag den 24. februar 2008

Københavnerne vender Ritt ryggen

Klumme bragt i Bryggebladet nr. 4 den 26. februar 2008.

Ny meningsmåling: SF stormer frem i København. Står nu til lige så mange stemmer som S.

BAG KULISSERNE

Af Jarl Cordua
redaktion@bryggebladet.dk

For et par uger siden kom en Gallup-meningsmåling lavet for Berlingske Tidende med et for Ritt Bjerregaard nedslående resultat.
Den viste, at omkring en tredjedel af de vælgere, der stemte socialdemokratisk ved kommunalvalget i 2005, nu vil stemme på andre partier. Var der kommunalvalg nu, ville S kun få 24 procent af stemmerne mod 38 procent ved kommunalvalget i 2005.
Selvom vælgerne ifølge målingen viser en vild vælgerflugt væk fra socialdemokraterne, så er Ritt Bjerregaards overborgmesterpost næppe i fare.
Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti går samlet set pænt frem fra 26 procent ved valget i 2005 til 34 procent i målingen. Men det er slet ikke nok til, at der er udsigt til et regulært systemskifte.
Alligevel bliver vælgernes signal taget alvorligt – også af Ritt Bjerregaard.
For det er især SF, der står til at blive den store vinder. Partiet bliver i målingen mere end fordoblet og går fra 11 procent ved sidste kommunalvalg til hele 24 procent.
Dermed bliver SF lige så store som S, og spekulationerne kan begynde om, hvorvidt SFs borgmester Bo Asmus Kjeldgaard er et reelt alternativ til Ritt som overborgmester.

Ikke kun Helles skyld
Overborgmesteren er snu nok til ikke selv at kommentere målingen, så Socialdemokratiets politiske ordfører Anne Vang blev i stedet sendt i byen for at kommentere den med en forklaring om, at tilbagegangen ikke skyldes eksempelvis initiativet med Ritts røde skole, men derimod at Socialdemokratiets landspolitisk har tabt terræn.
På dansk: Tilbagegangen i København skyldtes ikke Ritt, men Thornings-Schmidts uduelighed.
Hos socialdemokrater på Christiansborg noterer man sig spydigt, at når Socialdemokraterne i København går frem, så er det tilsyneladende alene takket være Ritts fortræffeligheder, hvorimod enhver tilbagegang derimod udelukkende skal tilskrives Thorning-Schmidts indsats…
Ritt Bjerregaard kommer dog ikke udenom, at flasken også peger i hendes retning, når man søger blandt årsagerne til vælgerafvandringen fra S.
Berlingskes måling viste nemlig også, at københavnerne generelt er skuffede over deres overborgmesters præstation, og der er nærmest tale om frit fald i borgernes såkaldte »personlige vurdering« af Ritt.
I 2007 mente hver fjerde københavner, at overborgmesteren gjorde det dårligt. I februar 2008 er det to ud af fem eller 40 procent.

To grunde til vælgerflugt
Iagttagere peger på særligt to årsager til, at københavnerne vender Ritt ryggen.
For det første har overborgmesteren mistet troværdighed. Årsagen er, at hun ikke har kunnet levere de 5.000 billige boliger på fem år og til en månedlig husleje på 5.000 kr., hvilket blev opfattet som et klokkeklart valgløfte, og som nogle vælgere opfatter som et eklatant løftebrud.
Dernæst er mange vælgere formentlig ikke enige i, at overborgmesteren har kunnet levere en tilfredsstillende løsning på Ungdomshuskonflikten.
De vælgere, som er forargede over, at hun forhandler ungdomshus med de autonome, er gået til højre, mens de, som er utilfredse med, at der ikke er fundet en hurtig løsning, er gået til venstrefløjen.
Selv Enhedslisten, hvis socialborgmester har fået mange tæsk i medierne på det sidste, er gået lidt frem i Gallups måling fra otte procent ved kommunalvalget til 10 procent i målingen.

Villy Søvndal-effekten
Pia Allerslev må være lykkelig for målingerne, hvor Venstre med 18 procents tilslutning ligger pænt over sin forgænger Søren Pinds elendige valgresultat i 2005, hvor kun 14 procent af københavnerne stemte på liste V.
Med denne måling i ryggen bør hun kunne sikre sig fuldstændig ro på bagsmækken både i sin gruppe og i sit parti.
Chancen eller risikoen for at hun får en seriøs udfordrer som spidskandidat, er med målingen blevet betydeligt mindre, da Allerslev kan stille venstrefolkene en fremgang i udsigt, hvis de vælger hende som spidskandidat.
Klaus Bondam kan næppe få armene ned af glæde over målingen, der reelt viser, at de radikale med al sandsynlighed er sikret en borgmesterpost.
Ved folketingsvalget forlod næsten hver anden radikal vælger partiet, og de fleste gik i stedet til SF. Men i københavnermålingen mister de radikale kun tre procent og går fra 12 procent ved kommunalvalget til ni procent.
Dermed ser det ud til, at det i modsætning til folketingsvalget i stedet bliver Ritt Bjerregaards socialdemokrater, der kommer til at bløde langt de fleste vælgere til SF’erne, der rider på en landspolitisk bølge med den stadigt mere populære formand, Villy Søvndal.

Ritt føler sig presset
Meningsmålingens resultat kom bag på alle politikerne, og havde i øvrigt haft øjeblikkelig effekt på det politiske klima på rådhuset.
Stemningsbeskrivelser fra rådhuset peger entydigt på, at vælgernes budskab til Ritt er sivet ind, og at hun føler presset fra vælgerne.
Ifølge forlydender så har overborgmesteren derfor for nylig på et internt møde over for sine egne partifæller gjort det klart, at S nu går efter at udstille SF’s borgmester og pt. mest sandsynlige overborgmesterkandidat, Bo Asmus Kjeldgaard, hver gang han måtte begå politiske eller administrative fodfejl i sin børne- og ungeforvaltning. Fra nu hjælper ingen kære mor Ritt.
Kjeldgaard har i øvrigt længe været en torn i øjet på Ritt Bjerregaard, men nu hvor overborgmesteren mærker SF’ernes ånde i nakken, så er »magtspillet kommet op i gear«, som en iagttager udtrykker det.
Klapjagten er gået ind på Kjeldgaard så at sige. Ritts parole til S-kadrerne lyder, at mindst to procent af den tabte vælgeropbakning inden kommunalvalget næste år skal vindes tilbage fra SF, sådan at Socialdemokraterne forbliver byens største parti.

Ingen kommentarer: