tirsdag den 12. januar 2010

Ingen bortforklaringer

Overborgmesteren risikerer sin forgængers skæbne

Bragt i Bryggebladet nr. 1 den 15. januar 2010.

Af Jarl Cordua

Mulighed for børnepasning, bekæmpelse af bandekriminalitet og øget beskæftigelse. Det er de tre hovedområder, som Københavns nye overborgmester Frank Jensen har valgt at fokusere på her i den første tid i em bedet. Det er naturligvis ikke tilfældige emner. De har været på den politiske dagsorden længe – også under valgkampen. Partierne har formentlig allerede før valget interviewet vælgere i fokusgrupper, hvor lige netop disse tre punkter er bon’et ud som det, der optager folk her og nu. Overborgmester har allerede i den første uge spil let lidt ud med, hvad han vil gøre i forhold til »Børn, Bander og Beskæftigelse« eller mere spindoktoragtigt: »De tre B’er«. Allerede før sin første arbejdsdag mandag i sidste uge lagde Frank Jensen frivilligt løkken om halsen, da han i et stort interview i Berlingske udstedte en udvidet børnepasnings garanti til de københavnske børnefamilier. Den går ud på, at senest om fire år kan forældre få en plads til deres barn inden for en radius af tre-fire kilometer fra deres hjem, og inden barnet er fyldt et år. Desuden kan søskende få tilbud om plads i samme institution. Dagen efter i samme avis kunne københavnerne læse deres nye overborgmester give følgende løfte:

»Hovedtemaet i de kommende fire år bliver at levere en pasningsgaranti, der virker. Hvis ikke vi kan levere det, kan jeg ikke an befale, at vi stiller op igen. Vi skal levere det her, og I vil ikke se mig sidde og komme med bortforklaringer om fire år.«

Dette udsagn er af medierne blevet udlagt som et klokkeklart løfte i stil med Ritt Bjerregaards billige boliger. Er det så klogt af Frank Jensen at udstede denne garanti? Måske. I overborgmesterens lejr mener man, at Frank Jensen lige så godt kunne afgive denne garanti først som sidst. Hos vælgerne er der for længst blevet skabt en forventning om, at der sker noget på området, og i øvrigt har Jensen allerede under valgkampen kommet med lignende bindende udsagn, om at hvis ikke han og Socialdemokraterne leverer her, så fortjener de ikke at blive siddende. Derfor ligger løkken om halsen på Frank Jensen. Om der bliver behov for at hænge ham (mere op på løftet) vil vise sig i efteråret 2013. Leverer han ikke varen, så vil ovenstående ud sagn ramme ham som en boomerang lige i nakken. Da Ritt Bjerregaard for kun ti måneder siden læste en intern meningsmåling, der viste, at mere en hver anden S-vælger havde sagt farvel og tak, trak hun sig som overborgmester. En anden måling viste klokkeklart, at det netop var Ritts valgløfte om billige boliger, som var hovedårsagen til, at vælgerne stod i kø ved udgangen. Imidlertid kan den nye overborgmester og hans partifælle den 26-årige nye børne- og ungeborgmester Anne Vang indtil videre håbe på, at de omkring 367,2 millioner kroner, der allerede er afsat til over de næste tre år at bygge mellem 10-14 nye daginstitutioner, rækker et pænt stykke ad vejen. I forvejen er omkring 1000 børn på en fortsat voksende venteliste til en daginstitution, så kommunen – og Frank Jensen – har travlt. Men hvad nu hvis børnetallet – hvad meget tyder på – bliver ved med at stige eksplosivt? Kan kommunen nå at bygge og etablere yderligere nye daginstitutioner, så man kan overholde garantien? Det kræver nye bevillinger. Og i øvrigt skal der findes helt nye penge på budgettet til Socialdemokraternes nye søskendegaranti.

Da Frank Jensen var nået til torsdag, så meddelte han, at den fra medierne så kendte chefpolitiinspektør Per Larsen har fået nyt job hos den nye overborgmester som særlig rådgiver indenfor bandekriminalitet. Umiddelbart smart set af Frank Jensen at inddrage den sympatiske, overskudsagtige og respekterede tidligere politimand, der åben lyst for alle har erfaring på området. Med dette skridt signalerer Jensen til københavnerne, at han tager opgaven med at bekæmpe bandekriminalitet alvor ligt. Larsen skal også være overborgmesterens ansigt udadtil på dette område, så dermed køber Frank Jensens sig til noget ekstra tro værdighed på området. Kun Enhedslisten var negative overfor ansættelsen af Larsen. Partiet mener ikke, at politimetoder hører hjemme i en socialpolitisk indsats. Det var så også stort set, hvad man hørte til oppositionen i en uge, hvor over borgmesteren havde sat sig massivt på medierne.

Nye koste fejer

Frank Jensen har også møbleret rundt på medarbejderne. Han har ifølge Ekstra Bladet fået ansat en ny spindoktor, Amalie Kestler, der er tidligere nyhedsredaktør på Berlingeren. Hans kampagnechef ved kommunal valget Simon Kjær Hansen er blevet sekretariatschef i økonomiforvaltningen. Mere kontroversielt er, at Simon Kollerup, en presse medarbejder i Jensens valg kampagne, er blevet ansat for at pleje kontakten til vennerne i fagbevægelsen og LO Storkøbenhavn. Det kommer han sikkert til at høre for. Det ligger lige for at kritisere den nye over borgmester for at bruge skatteborgernes penge til at ansætte personale, der skal pleje kontakten til dem, der finansierede hans valgkampagne og skrev hans valg program. I Børne- og Ungeforvaltningen, hvor Anne Vang har sat sig i borgmesterstolen, er den store kost også kommet i sving. Her forlyder det, at selv de gamle kaffekopper fra forgængeren Bo Asmus Kjeldgaards tid skal skiftes ud, og imens holder alle vejret, mens hovederne ruller. Vang har hentet Ritt Bjerregaards tidligere sekretariatschef Jesper Rønnow Simonsen til forvaltningen som ny afdelingschef. Det at han kommer fra Økonomiforvaltningen ses som yderligere et tegn på, at overborgmesteren har et hovedfokus på børnepasningsområdet. Nu skal der bedre styr på tingene. I mellemtiden ruster de faglige organisationer sig til det opgør, der på et eller an det tidspunkt kommer. En daginstitutionsplads i København er dyrere end alle andre steder, og derfor vil der komme et pres fra politikerne for, at kommunen får mere børnepasning for pengene. Det vil utvivlsomt betyde flere strejker, forældreblokader og så videre. Forskellen er dog, at der nu er fi re år til næste valg. Så skal der ske et opgør, så gør Frank Jensen klogt i at tage konfrontationen nu.

Ingen kommentarer: