torsdag den 26. august 2010

En sommer i ”lortesagernes” tegn

Hjemmeplejeskandale og en barregning på 33.560 kr. stjal opmærksomheden

Bragt i Bryggebladet nr. 12 den 24. august 2010.

Af Jarl Cordua
Det har været en hed sommer for politikerne på Københavns Rådhus. Knapt havde ferieidyllen indfundet sig før, at TV2 med skjult kamera kunne dokumentere, at københavnsk plejepersonale brugte tid på at holde pause og private gøremål i arbejdstiden frem for at yde ældreomsorg. Hjemmeplejeskandalen var en realitet og blev fulgt op med andre sager fra hele landet. En omfattende ”lynchstemning” rejste sig med lynets hast mod den ”rådne kultur”, der ifølge medierne åbenbarede sig hos landets hjemmeplejere.

Krisealarmen gik derfor også i gang på Københavns Rådhus og den ansvarlige sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen fra SF rykkede resolut ud i medierne for at yde akut ”brandslukning”, som det hedder i spinjargonen. De 29.000 kr., skatteyderne i foråret brugte på hendes medietræning, så ud til at være givet godt ud, for Thomsen forklarede sig godt og meddelte, at sagerne nu ville blive undersøgt, og at afsløringerne i øvrigt ikke gav et realistisk billede af, hvordan hjemmehjælpen fungerer i København. En ”intern undersøgelse”, som forvaltningen selv stod bag, kom således senere til det ikke helt overraskende resultat, at der ikke skulle være problemer ud, over hvad man i forvejen kendte til, men som nu ville blive håndteret.

Byens overborgmester var til gengæld ingen steder at se, mens krisen kørte på højtryk i medierne. Formentlig fordi Frank Jensen vurderede, at sagen blev bedst håndteret af fagborgmesteren dvs. Ninna Thomsen. I første omgang nøjedes overborgmesteren derfor blot med at bakke op om den interne undersøgelse.

Hos nogle borgerlige er vurderingen omvendt. Her oplever man, at Frank Jensen forsøgte at dække sig bag Ninna Thomsen og derfor alt for sent ”trådte i karakter”. Allerede den 7. juli krævede BR-medlem Leslie Arentoft (V) således den uvildige undersøgelse, der siden hen blev en realitet. For presset voksede både fra medier, folketingspolitikere og borgere til et niveau, hvor overborgmesteren blev tvunget på banen og love, at der ville blive iværksat en såkaldt ”tilbundsgående” og uvildig undersøgelse, som ”kulegraver” sagen.

Tilbundsgående undersøgelse
På det første møde i økonomiudvalget efter sommerferien besluttede politikerne derfor enstemmigt, at undersøgelsen skulle i udbud, hvorefter et konsulentbureau uden for kommunen formedelst et anseeligt pengebeløb får opgaven. En konklusion forventes senere på året. De fleste politikere forventer, at skandalen på ”Håndværkerhaven ”var en enlig svale”, som der nu er taget hånd om, hvorefter der næppe sker mere. Hos de borgerlige mener man til gengæld, at de røde partier på rådhuset simpelthen ikke tør eller vil tage et opgør med de stære fagforeninger og magtfulde personalegrupper.

TV2s afsløringer har i øvrigt ikke ført til de mange afskedigelser. På landsplan er kun få blevet fyret, selvom at politikere og kommunale ledere i dagene efter afsløringerne overalt ”var rystede”. I sagen om Håndværkerhaven, hvor TV2 fulgte medarbejderne rundt i byen med skjult kamera, er en leder ifølge avisen.dk blevet opsagt, mens en menig medarbejder har indgået en fratrædelsesordning med kommunen, hvor vedkommende oppebærer løn i fratrædelsesperioden. I øvrigt verserer der en sag mod TV2 ved pressenævnet anlagt af hjemmeplejernes fagforening FOA på grund af journalisternes brug af ”skjult kamera”.

Forunderligt nok har de borgerlige håndteret pleje-skandalen forskelligt. Det kan skyldes, at den tidligere konservative sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lønborg ville få svært ved at rende fra ansvaret, idet han i fire år var øverste politisk ansvarlig for området i København. Enhver kritik af de herskende forhold kunne jo falde tilbage på ham selv. I øvrigt stemte Lønborg som den eneste for Klaus Bondams bemærkning, da Økonomiudvalget sidste tirsdag drøftede sagen. Bemærkningen var en hård kritik af TV2s brug af skjult kamera.

Spareseminar med barregning
I januar var Frank Jensen og resten af økonomiudvalget dvs. alle borgmestrene og ledende politikere på budgetseminar eller ”spareseminar”, som pressen har døbt det, fordi øvelsen i år mest af alt går ud på at finde et trecifret millionbeløb på budgettet. Seminaret fandt sted på hotellet Hesselet ved Nyborg. BT er for tiden i gang med en landsdækkende aktion, hvor avisens journaliser gennemgår samtlige repræsentationsbilag over en vis størrelse. Der var derfor bingo, da de for nylig nåede til bunken med bilag fra Borgerrepræsentationens økonomiudvalg. Avisen kunne således forarge læserne med, at 30 deltagende politikere og embedsmænd blandt andet drak 29 flasker vin, 30 cocktail, 72 special-øl, seks glas af en 18 år gammel æblebrændevin og 12 glas Hennessy XO Cognac til 200 kr. pr. glas.

I oppositionen mener man, at sagen – igen – er et eksempel på overborgmesterens dårlige stil og mangel på dømmekraft, når han tillader, at politikerne drikker så kraftigt til et budgetseminar.

Et gammelt ord i kommunikation lyder, at det man ikke kan forklare, det kan man heller ikke forsvare. Frank Jensen er en gammel rotte i politik. Overborgmesteren indså derfor tidligt, at lige meget, hvad han sagde eller gjorde, så måtte han ”påtage sig det fulde ansvar”. Frank Jensen deltog i øvrigt kun selv lidt i de festlige løjer og gik tidligt i seng. Det var der så åbenbart andre, der ikke gjorde.

Enden på historien bliver, at alle deltagere nu spæder til for at dække spiritusregningen. Det gælder i øvrigt også de embedsmænd, som nu er blevet noget knotne over, at de også skal til lommerne, selv om de reelt har været på arbejde i situationen og måske kun har drukket ”hvide vand”.

Internt på rådhuset forlyder det, at ”den virkelige synder” er Borgerrepræsentationens sekretariat, der ikke helt havde sikret sig, at kuvertprisen (alt inklusive) ikke overstiger de 1300 kr., som den slags arrangementer må koste. Ingen forestiller sig dog, at Frank Jensen i fremtiden personligt indhenter tilbud mv. for at sikre sig, at omkostningerne ikke løber løbsk. Men at historien med Hesselet ikke skal gentage sig. Det er alle rådhusets medarbejdere nu fuldt klar over.

Budgetforhandlinger
Snart går forhandlingerne om budgettet for 2011 i gang. Overborgmesteren giver startskuddet hertil med sin budgettale den 6. september. Der er igen tale om besparelser – konkret skal politikerne finde 350 mio. kr. på Børne- og Ungdomsforvaltningens budget. Forventningen er, at S og SF og muligvis Enhedslisten og de radikale går med i forliget.

Ingen kommentarer: