fredag den 24. februar 2012

København venter på regeringen

Frank Jensen når i mål med sit bombastiske valgløfte

Bragt i Bryggebladet nr. 4 den 23. februar 2012

Af Jarl Cordua

Det forlyder, at overborgmester Frank Jensen nu at have genvundet lidt af sit gode humør ovenpå den massive kritik af hans ”glade dans” under julefrokostepisoden, og da han under modtagelsen af EM-landsholdet på rådhuset fik forbyttet håndboldmålmandens efternavn med en barnemorders. Det er der også grund til. Det går faktisk strålende for kommunens økonomi selv her i krisens 5. år. København er en by i vækst, hvor børn og børnefamilier flytter til i en grad, så prioriteringen i kommunens anlægsinvesteringsbudget i mange år har givet sig selv. Der bygges nye børnehaver, vuggestuer og skoler, som det aldrig er set før. Da Frank Jensen i november 2009 gik i valgkamp for at genvinde byens fineste borgmesterpost til Socialdemokraterne skete det i øvrigt med et klokkeklart valgløfte, hvor der blev udstedt en pasningsgaranti.

Pia Allerslev skal levere
Konkret er løftet udformet sådan, at alle københavnere skal kunne få plads til sit barn (og dets søskende) i en daginstitution, der kan nås indenfor et kvarter af hjemmet på en cykel. Den gode nyhed for overborgmesteren er, at kommunen faktisk allerede nu forventer med stor sikkerhed at kunne levere valgløftet. Det sker dog under den forudsætning af, at den ansvarlige kultur og fritidsborgmester, der også er ansvarlig for administrationen og opførelsen af kommunens ejendomme, Venstres Pia Allerslev og hendes udvalg, formår at få behandlet sagerne, så skolerne og daginstitutionerne står færdig og er klar til brug i 2013. Med andre ord: Pengene er bevilget og befolkningsprognoserne, der viser fremtidens behov for skoler og daginstitutioner skulle være til at stole på. Så hvis noget glipper så kan Frank Jensen pege Pia Allerslev og hendes udvalg ud som de skyldige. Omvendt får Allerslev sværere ved under den kommende valgkamp at angribe Frank Jensen for at rende fra sit valgløfte.

Venter på Slotsholmen
Grænsen for de københavnske politikeres indflydelse er for tiden noget tydeligere end den ellers plejer at være. Det ser man af en række af sager, hvor kommunen – hvilket især vil sige Frank Jensen - afventer regeringens initiativer og stillingtagen.

I København har et flertal af politikerne været optaget af at anlægge en betalingsring for bilister om byen, og har derfor i årevis krævet af skiftende regeringer og folketing, at man vedtog lovgivning, der gør ringen mulig. Ikke desto mindre nøler den ny centrum-venstre regering indtil videre med at lægge et konkret forslag på bordet, selvom at forslaget fremgår af regeringsgrundlaget. Alt imens debatten raser, hvor især de socialdemokratiske omegnsborgmestre er bekymrede for samtidig med at de borgerlige vejrer morgenluft forud for kommunalvalget til næste efterår. Placeringen af ringen er nogenlunde på plads, og den vil formentlig stort set følge kommunegrænsen. Det politiske slagsmål internt i regeringen, står mellem SF og Socialdemokraterne på Christiansborg om størrelsen af provenuet, og hvad det skal bruges til. Sagen vil under alle omstændigheder også påvirke Frank Jensens muligheder for at vinde vælgernes gunst under kommunalvalgkampen. Derfor så overborgmesteren sikkert gerne, at sagen nåede en konklusion hurtigst muligt, sådan at kommunen mfl. kan nå at få iværksat betalingsringen i god tid inden valget, så vælgerne kan nå at få glæde af de positive effekter, som flertallet i BR er overbevist om, at ringen skaber.

S for ”Lovlig hash”
Forleden vedtog Københavns Borgerrepræsentation et forslag om en forsøgsordning i København med ”lovligt hash” også med Socialdemokraternes og overborgmesterens støtte. Kommunens idé med forslaget er, at få hashhandlen ud af kløerne på kriminelle bander ved at sælge det fra særlige overvågede forretninger i offentligt regi, der giver hashkøberne et alternativ til at søge kontakt med det mere og mere rå kriminelle miljø, der ifølge kommunen har den sideffekt, at det kriminaliserer og dermed ødelægger en masse unge menneskers liv. Forslaget fik i øvrigt bred støtte fra fire ud af fem BR-medlemmer og blandt de borgerlige fra Liberal Alliance. BR-politikernes beslutning munder alene ud i at oversende et brev til den socialdemokratiske justitsminister på Slotsholmen. Morten Bødskov, der ikke er kendt for at være tilhænger af lovlig hash, vil næppe vil gøre mere i sagen. Beslutningen var i øvrigt dårligt truffet før, at socialdemokraternes retsordfører på Christiansborg, Ole Hækkerup, bl.a. i Deadline på DR2 i debat med SFs BR-medlem Peter Thiele blankt afviste, at SSFR-regeringen nogensinde kunne støtte forslaget. Tidligere regeringer – herunder den regering, som Frank Jensen tjente i som justitsminister i 90’erne, har afvist alle hidtidige fremsatte forslag om legalisering eller delvist lovliggørelse af hash. BR vedtog også i 2010 et lignende legaliseringsforslag udarbejdet af kommunens embedsmænd, der heller ikke nød fremme under den daværende borgerlige regering. Kommunens politikere mener imidlertid, at de kan skubbe til den nationale debat om hash ved at træffe beslutning om forslag, som de ingen indflydelse har på at få iværksat.

Franks erfaringer
Overborgmesteren selv har undervejs i debatten delagtiggjort offentligheden om sine erfaringer som ung mand med indtagelse hash. Og de var åbenbart omtrent ligeså dårlige som Frank Jensens nylige erfaringer med at drikke vodka under en julefrokost. Det kom frem i en debat på radioens P3 for nylig, hvor overborgmesteren sagde:

- Det var aldrig noget, jeg blev særlig glad for som rusmiddel, fordi jeg syntes, det var svært at kontrollere den rus, man fik ud af det.
Ingen skibakke til næste år


Armlægning om Amagerforbrændingen
Andre gange er grænsen for indflydelse, noget som kommunen alene vælger at pålægge sig selv. I føljetonen om Amagerforbrændingens indkøb af to nye store ovne til affaldsforbrænding vil overborgmesteren og hans parti afvente, at regeringen kommer med en genanvendelsesplan for affald. Det har indtil videre medført, at det fælleskommunale selskab Amagerforbrændingen har måttet udskyde anlæggelsen af forbrændingsanlægget indtil videre, hvilket også betyder, at stjernearkitekten Bjarke Ingels internationalt roste projekt med at omkranse hele anlægget af en konstruktion, der også indebærer en skibakke for københavnerne, dermed også ligger i mølpose. For uden Københavns kommunes garanti af et lån på 3, 9 mia. kr. kan man ikke få et spadestik i jorden, der ellers var planlagt til at finde sted her i foråret. Den garanti afviste et flertal i borgerrepræsentationen at give, da sagen blev behandlet på et møde i januar.

I de fire øvrige omegnskommuner har man nu truffet beslutning om at garantere for projektets økonomi og komme i gang med anlægget. Desuden har et stort flertal i Amagerforbrændingens bestyrelse, hvor der sidder byrådspolitikere fra alle fem kommuner, besluttet, at man ikke vil føje københavnerne. Yderligere presser både den lokale fagbevægelse og erhvervslivets organisation DI i Hovedstaden på for at få socialdemokraterne og Frank Jensen til at ændre holdning, så kommunen får stillet lånegarantien, og projektet kommer i gang.

Regeringen: Gør som I vil
For et par uger siden fik et af Amagerforbrændingens underleverandører, virksomheden Vølund i øvrigt et skriftligt svar fra både finansminister Bjarne Corydon og miljøminister Ida Auken at vide, at en afklaring i regeringens holdning vedr. genanvendelse af affald ikke er en bremse for kommunen for at anlægge forbrændingsanlægget:

- Det er imidlertid efter vores opfattelse ikke korrekt, hvis Københavns Kommune henviser til tilkendegivelser fra regeringen som selvstændig årsag til deres beslutning, står der bl.a. i brevet.

Komplet fastlåst
Fronterne er dog nu trukket så hårdt op, og situationen p.t. så politisk ”komplet fastlåst”, at overborgmesteren er trukket i arbejdstøjet for at finde en politisk løsning. Frank Jensen og Socialdemokraterne, som har de afgørende mandater i sagen, forsøger i denne tid at gøde jorden for et kompromis, hvor man sammen med SF og de fire omegnskommuner Tårnby, Frederiksberg, Hvidovre og Dragør udarbejder en plan for fremtidens affaldsbortskaffelse, hvor man tager mest muligt hensyn til de københavnske SF’eres krav om at genanvende mest muligt affald, men hvor resten af affaldet brændes af. Et sådant kompromis indebærer formentlig også, at S får overtalt SF til at acceptere, at Amagerforbrændingen anskaffer de to nye forkætrede ovne, og gennemfører projektet stort set som planlagt. Men det krav ville kortslutte forhandlinger før de kom i gang, så i stedet går overborgmesteren på listefødder og taler om ”en samlet løsning” gennem en ”dialog med alle parter” for at ”finde nye modeller”. Og så skal forbrændingsanlæggets forretningsmodel analyseres yderligere. Kan økonomien hold, hvis mere affald kan genanvendes? Jensen har til gengæld relativt god tid mht. nå i mål, for regeringens genanvendelsesplan ser næppe dagens lys tidligst efter sommerferien.

Forslag om styreform på vej
Sidst men ikke mindst afventer de københavnske politikere et udspil fra regeringen, der ændrer kommunens styreform. Formentlig vil lovforslaget gøre det muligt for kommunen at indføre et flertalsstyre ligesom man har i de fleste af landets øvrige kommuner, og som hele BR også bakker op om. Dvs. at et flertal på rådhuset fremover sætter sig på samtlige borgmesterposter. Få på rådhuset tør gætte på, hvordan regeringens forslag, ser ud, men der er en klar forventning om, at det vil indeholde flere forskellige modeller, hvor kommunen så kan vælge den, der passer et flertal bedst. Fx at kommunen kan fortsætte sin praksis som i dag med såkaldt ”delt administrativ ledelse” kombineret med et krav om en effektivisering af forvaltningerne. En anden vigtig del af forslaget - og som imødeses med spænding - består i, hvordan regeringen vil sikre, at mindretallet i København dvs. de borgerlige bliver tilgodeset, når de fremover ikke længere under et flertalsstyre, bliver sikret borgmesterposter. Inden for de næste 14 dage skulle vi blive klogere på et udspil, der grundlæggende vil ændre spillereglerne i københavnsk politik

Ingen kommentarer: