mandag den 18. maj 2009

S og SF stiller med flere veteraner

Peter Schlüter (K) genopstiller ikke til BR.

Bragt i Bryggebladet nr. 8 den 19. maj 2009

Af Jarl Cordua

BAG KULISSERNE


De fleste københavnere fæster sig naturligt nok ved, at det ikke længere er Ritt Bjerregaard, men Frank Jensen som skal forsøge at genvinde overborgmesterposten i hovedstaden. Ser man bort fra det, så er det imidlertid på ingen måde et forandret hold, der stiller op til valget til Borgerrepræsentationen.

S-liste med mange veteraner
Som tidligere omtalt blev gruppeledelsen efter Socialdemokraterne i Københavns delegeretmøde i april overraskende kun anvist sekundapladseringer på opstillingslisten. Eksempelvis er integrationsborgmester Jacob Hougaard kun nr. 8 og gruppeformand Jesper Christensen kun nr. 12. At det gik sådan, tilskrives Socialdemokraternes såkaldte delegeretsystem, hvor de forskellige kredses organisationsfolk på forhånd har lavet stemmeaftaler på kryds og tværs, som har favoriseret kredsenes lokale kandidater. Konsekvensen af dette har været, at det i den tætte afstemning gik ud over topfolkenes listeplacering, hvor kun den unge politiske ordfører Anne Vang var en undtagelse, da hun er nr. 2 på listen.
Det nye valgsystem har især givet bonus til socialdemokratiske kandidater fra Amager som Lise Thorsen fra Sundby, som er nr. 3 og BR-medlem Simon Strange nr. 4, der er opstillet af Amagerbro. Dertil kommer den mangeårige folketingskandidat Lars Weiss fra Sundbyvester som listens nr. 7. Han er i øvrigt søn af tidligere indenrigsminister Birthe Weiss. Endelig er lokalformanden for Sundbyvester-kredsen, Robert Nielsen, nr. 24.
Ikke desto mindre er Socialdemokraternes liste spækket med politiske veteraner, som har siddet med i byens styre i mange år. På listen finder man blandt andet den tidligere overborgmesters lillebror Lars Kramer Mikkelsen, som er nr. 21 og tidligere gruppeformand Mona Heiberg, som er nr. 10 og gift med Lars Kramer, samt nr. 20, Johannes Nymark, som også var gruppeformand i en periode under Jens Kramer Mikkelsen, da han stod i spidsen for byen. BR-medlem Jan Andreassen, som især har markeret sig i debatten om skole og integration, er listens nr. 6.
Den kendte Hækkerupfamilie er repræsenteret ved den 33-årige officer i hæren Tue Warberg Hækkerup. Han er søn af tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup og barnebarn af den legendariske udenrigsminister Per Hækkerup, hvilket næppe trækker fra, når valgchancerne skal udmåles. Hækkerup er nr. 22 på listen.

Venstres gruppeformand genopstiller ikke
I sidste uge holdt Venstre sit opstillingsmøde. Partiet har for længst opstillet kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev som Venstres overborgmesterkandidat. Til gengæld var der lagt op til en kampafstemning om andenpladsen mellem partiets nuværende gruppeformand Martin Hirsch og BR-medlem, advokat Lars Dueholm fra Ørestad.
Sidstnævnte vandt klart afstemningen, og dette resultat fik Hirsch til efterfølgende at trække sig helt fra opstillingslisten. De fleste af Venstres øvrige nuværende BR-medlemmer genopstiller blandt dem Leslie Arentoft (nr. 4), Heidi Wang (nr. 6) og Cecilia Lonning (nr. 5).
Dertil kommer en række nye kræfter, og her er der særlig opmærksomhed om 62-årige Flemming Steen Munch, som er kendt i offentligheden som Københavns Politis talsmand. Han er nr. 3 på listen. Desuden en række yngre mænd som den 36-årige arkitekt Lasse Grosbøl (nr. 7), den næsthøjest placerede lokale venstremand er den 29-åri-ge Michael Haugaard fra Sundbyøster, som er listens nr. 8, efterfulgt af bankassistent Kim Justesen (31) fra Sundbyvester som er nr. 10. Venstres nr. 13 er i øvrigt en anden gammel kending nemlig ingen ringere end chefpsykolog Arno Norske, der er kendt for i hen ved en menneskealder at have foreslået OL til København samt for på S-kongressen i 1987, som daværende socialdemokrat at stille op imod Svend Auken som ny S-formand efter Anker Jørgensens afgang. Det var så ikke lige ved den lejlighed, at Auken blev væltet. Norske fik to stemmer.
Bryggebo Jesper Schou Hansen valgte efter to perioder i BR ikke at genopstille på grund af stress. Han har i sin BR-karriere været meget engageret i politiske spørgsmål af stor interesse for Islands Brygge. Schou Hansen var for to år siden stærkt omtalt i medierne efter, at han af entreprenørkoncernen NCC blev anklaget for korruption. Politiet valgte dog efter flere afhøringer ikke at rejse tiltale i sagen.

Schlüters søn trak sig
Der var genvalg til sundhedsborgmester Mogens Lønborg som de københavnske Konservatives spidskandidat, men ellers stiller partiet med helt friske kræfter. Det blev resultatet, da De Konservative holdt opstillingsmøde den 5. maj.
Den nye liste er dog helt renset for kendte politiske navne. De to øvrige nuværende konservative BR-medlemmer Majbritt Mamsen og Peter Schlüter havde på forhånd meddelt, at de ikke genopstiller ved kommunalvalget. Den lille konservative gruppe blev i løbet af valgperioden splittet op i to partigrupper efter et internt opgør mellem Mamsen og Schlüter, der har haft mere end svært ved at samarbej-de med hinanden.
Peter Schlüters periode i Borgerrepræsentationen er også blevet præget af, at han af Københavns Kommune er blevet beskyldt for uretmæssigt at have fået udbetalt i 136.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sit arbejde som kommunalpolitiker. Kommunen kræver beløbet tilbagebetalt, men Schlüter har indbragt kravet for Statsforvaltningen, som nu skal tage stilling til sagen.
De Konservative på Amager har to folk i front på den nye opstillingsliste. Nr. 2 på listen er fysioterapeut Susanne Møller fra Sundby og nr. 3 cand. jur. Jakob Næsager. Sidstnævnte har ved de seneste valg også været folketingskandidat i Sundby og igennem årene været særdeles flittig i den københavnske politiske debat.
Nr. 4 på listen er Rasmus Jarlov, som blandt andet har gjort sig bemærket ved at være aktiv i foreningen af »Borgerlige Ungdomshusbrugere«, der er ganske kritisk overfor, at kommunen har stillet et nyt hus til rådighed for unge autonome ude i Nordvestkvarteret.
De konservative nr. 10 Marianne Forsberg er til gengæld bryggebo, som blandt sine mærkesager har, at området omkring Axel Heides Plads trænger til at blive gjort grønnere med plantekummer.

SF-veteran stiller op i København
Allerede i fjor afgjorde SF’s medlemmer, at børne- og ungeborgmester Bo Asmus Kjeldgaard er partiets spidskandidat ved kommunalvalget den 17. november i år. SF i København har siden januar været klar med partiets opstillingsliste. Blandt gengangerne er en række af partiets nuværende BR-medlemmer såsom Camilla Burgwald, der er nr. 3, gruppeformand Ninna Thomsen nr. 4, Signe Goldmann nr. 6 og Trine Schaltz nr. 8. Dertil kommer partiets tidligere gruppeformand, cand.polit. Bjarne Fey fra Sundby, som er nr. 9.
Blandt de nye kandidater er listens nr. 2 socialrådgiver Ayfer Baykal med tyrkiske rødder. Hun er tidligere formand for Københavns Integrationsråd. Nr. 5 på listen er Klaus Mygind, som til daglig er skoleleder på Blågårds Skole på Nørrebro. Nr. 7 er skolelærer Jane Sørensen, som også sidder i SF’s forretningsudvalg og hovedbestyrelse på landsplan.
På SF’s liste finder man i øvrigt tidligere folketingsmedlem Leif Hermann, som i en periode i 1980’erne var partiets retspolitiske ordfører på Christiansborg. 67-årige Leif Hermann er flyttet tilbage til hovedstaden efter 34 år i Skive, hvor han indtil 2007 sad i byrådet. Han bor nu på Amager og er opstillet som nr. 14 på SF’s liste.
Yderligere stille en anden politisk veteran op for SF. Det er den tidligere bydelsrådsformand på Indre Nørrebro og tidligere BR-medlem Jesper Langebæk. Han er listens nr. 10.

1 kommentar:

Henrik Svendsen sagde ...

Dansk Folkepartis liste ved det kommende kommunalvalg i Københavns Kommune ser således ud:

1: Birthe Skaarup, fhv. MF
2: Carl Christian Ebbesen
3: Karin Storgaard
4: Finn Rudaizky
5: Allan Lønborg
6: Henrik Svendsen
7: Sonja M. Pedersen
8: Aia Fog
9: Torben Groth
10: Anet Burchard
11: Laust Andersen

Med venlig hilsen
Henrik Svendsen
Vanløse